Uitzonderlijk vervoer

staatshervormingDe informatie op deze pagina behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of  nieuwe regels beslist.

Meer infoExterne link over de zesde staatshervorming.

Wie voertuigen in het verkeer wil brengen die, door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, tenminste een van de volgende afmetingen overschrijden, heeft daarvoor een vergunning nodig:

  • Lengte: Enkelvoudig voertuig: 12 m; Trekker + oplegger: 16,50 m; Vrachtwagen + aanhangwagen: 18,75 m
  • Breedte: 2,55 m
  • Hoogte: 4,00 m
  • Massa: 44 T voor samenstellingen met 5 assen
  • Overstek achteraan: 3,00 m

Aanvraag vergunning

De aanvraag kan gedaan worden:

  • online, via de WebTeuv-applicatie, door onze FOD ontwikkeld;
  • per aangetekende brief.

Onderaan deze pagina vindt u de formulieren die u nodig heeft evenals de richtlijnen (zie "publicaties") over de manier waarop u deze moet invullen.

Begeleiding

Een particuliere begeleider moet gecertificeerd zijn. Deze certificatie valt onder de bevoegdheden van FOD Binnenlandse Zaken (dienst Vigilis).

Politie: het contactadres om deze begeleiding aan te vragen is:

Technische massa's

Klik hier voor de omzendbrieven.

Contact

Met al uw vragen kunt u terecht bij:

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Uitzonderlijk vervoer
City Atrium – lokaal 4 A 14
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 48 50
Fax: +32 (0)2 277 40 17
Mail: teuv@mobilit.fgov.be